Zremixuj BOMBĘ!

Zremixuj BOMBĘ!

By WuWunioComments: 0At 22 lutego 2023

 

 

Bomba Remix

 

Prezentujemy Wam remix utworu Bomba, który spodobał się najbardziej mi oraz Luizie i wygrał zorganizowany przez nas konkurs! Nagroda czyli 2000 zł trafia do duetu producenckiego 4SXVXN – chłopaki dobra robota! Dziękujemy WSZYSTKIM którzy wzięli udział w tym konkursie – naprawdę ciężko było wybrać ten jeden wśród siedemdziesięciu pięciu nadesłanych utworów!

Zwycięski remix: Bomba – 4SXVXN remix

Poniżej znajdują się wszystkie zgłoszone na konkurs remixy. Jeśli nie ma Twojego remixu na liście to napisz na kontakt@palhajstv.pl.

Bomba – UncleR REMIX

Bomba – hunter the dude REMIX (wersja chill)

Bomba – hunter the dude REMIX (wersja dark)

Bomba – Este Remix

Bomba – dtune REMIX

Bomba – dtune REMIX 2

Bomba – kubszy REMIX

Bomba – Biggy See Remix

Bomba – dtune REMIX 3

Bomba – BTK_Selfmade REMIX

Bomba – dtune REMIX

Bomba – SOŁTYS REMIX

Bomba – SOŁTYS „TRĄBA” REMIX

Bomba – Doomer REMIX

Bomba – SOŁTYS „ROCK” REMIX

Bomba – KOWALSKY REMIX

Bomba – PNT BEATZ REMIX

Bomba – Big Baby Case Remix

Bomba – MAER Remix

Bomba – Alan Rieux REMIX

Bomba – DOLCU REMIX

Bomba – ZWYKŁY_BITMEJKER REMIX

Bomba – petworks REMIX

Bomba – Shorty Short REMIX

Bomba – dtune REMIX

Bomba – Rafał Jaszczerski REMIX

Bomba – SLVO remix

Bomba – BARROCK REMIX

Bomba – DeeJay Shakee REMIX

Bomba – JVCOLIK REMIX

Bomba – LUPU$ BEATZ REMIX

Bomba – Walchuck Remix

Bomba – CLIMÄX REMIX

Bomba – KAWA REMIX

Bomba – dnz REMIX

Bomba – Na metalowo REMIX

Bomba – OSIU REMIX

Bomba – bartek s techno acid remix

Bomba – PRZEMIAN REMIX

Bomba – CH4 Remix

Bomba – Gómiś REMIX

Bomba – PTRSK REMIX

Bomba – BOIKOT REMIX

Bomba – Wujitsu REMIX

Bomba – KedaR REMIX

Bomba – ghostprodvcer REMIX

Bomba – LUPU$ BEATZ REMIX (2)

Bomba – Kusqs REMIX

Bomba – DJ KRET Remix

Bomba – LEWY NIGHTBASSE Remix

Bomba – InDaKlab LITT WILLSON REMIX

Bomba – Ale to guardian of the balloons – LITT WILLSON REMIX

Bomba – Ale wuwunio chleje w pekinie – LITT WILLSON REMIX

Bomba – Ale to 1995 rok na brooklynie – LITT WILLSON REMIX

Bomba – SYSTEM 3RROR REMIX

Bomba – Mayus RMX

Bomba – Bartek Soszyński REMIX

Bomba – OER Remix

Bomba – gnoza remix

Bomba – WELES REMIX

Bomba – John Horizon Remix

Bomba – ZBYLU REMIX

Bomba – Qrc REMIX

Bomba – LOFFCIAMCORE X SIMI REMIX

Bomba – Baltic Cartel 'PalBass’ Remix

Bomba – Baltic Cartel 'PalHaus’ Remix

Bomba – Plebania & Hustle – LITT WILLSON REMIX (KONKURS)

Bomba – Przemek Bułka REMIX

Bomba – Qrc REMIX

Bomba – EnkiBeetz RMX

Bomba – EnkiBeetz NightDrive RMX

Bomba – EnkiBeetz Dance RMX

Bomba – TH8 remix

Regulamin konkursu „Zremixuj BOMBĘ!”

§ 1

ORGANIZATOR I UCZESTNICY KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, dotyczy konkursu (zwanego dalej Konkursem) „Zremixuj BOMBĘ” organizowanego przez Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu jest PHTV Luiza Sprusińska z siedzibą przy ul. Wiertniczej 115, 02-952 Warszawa
 3. Organizator jest zapewniającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 23 marca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie, uczestnicy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, w celu wysyłania wiadomości email i SMS mających na celu przeprowadzenie konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz odbiór nagrody.

§ 2

ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) Pobranie paczki z wersją acapella utworu „Bomba” z adresu: www.palhajstv.pl/bomba-acapella.rar

b) Stworzenie osobiście przez Uczestnika remixu (przeróbki artystycznej) utworu wykorzystując pobraną wersję acapella. Dzieło musi zostać wykonane na własnym podkładzie muzycznym. Uczestnik musi mieć prawa autorskie do podkładu muzycznego.

c) Gotowy utwór w postaci filmu z podkładem muzycznym (remix) należy umieścić na kanale YouTube Uczestnika i podpisać tytuł według wskazanego formatu: “WuWunio – Bomba – XXX REMIX”, gdzie w “XXX” należy wpisać swój pseudonim, bądź imię i nazwisko. Film z remixem musi posiadać status „PUBLICZNY” przez cały czas trwania konkursu.

d) Link do utworu należy wysłać na adres email kontakt@palhajstv.pl i w temacie napisać: „KONKURS”, a w treści wiadomości email podać swoje dane kontaktowe: Imię i nazwisko oraz numer telefonu.

  1. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną liczbę remixów.
  2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin.
  3. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora: Marcin Sprusiński i Luiza Sprusińska.
  4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przeróbki artystycznej (tzw. „remixu”) utworu muzycznego artysty „WuWunio” o tytule „Bomba”.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b) nie posiadają praw do użytych materiałów dźwiękowych lub kanału YouTube;

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z 1 rundy konkursowej w której zbierane są wszystkie zgłoszenia od Uczestników.
 2. Konkurs trwa od dnia 22.02.2023 do dnia 22.03.2023.
 3. Dnia 23.03.2023 na stronie www.palhajstv.pl/remix/ zostanie opublikowana lista prac zgłoszonych do Konkursu.
 4. Dnia 01.04.2023 na www.palhajstv.pl/remix/ zostanie opublikowana informacja o zwycięzcy Konkursu.

§ 4

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest 2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych)
 2. Kwota nagrody stanowi kwotę, jaka zostanie przekazana zwycięzcy na podane przez niego konto bankowe.

§5

ODBIÓR NAGRODY

 1. Laureat nagrody w Konkursie jest zobowiązany przekazać drogą mailową na adres email kontakt@palhajstv.pl pełne dane do przelewu (imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego w PLN) w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi przez Organizatora w formie przelewu bankowego. Organizator nie przewiduje innej formy przekazania nagrody.

§6

REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@palhajstv.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres email z którego wpłynęła reklamacja), w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. W związku z Konkursem będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie realizacji Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez Uczestnika, na co każdy Uczestnik Konkurs wyraża zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych laureatów nagród w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Organizatora wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe laureata Konkursu będą przechowywane przez okres przewidywany przez przepisy prawa tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdyż przetwarzania tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zawarcie / wykonanie Umowy, a także realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.
 3. Organizator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 4. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator Konkursu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który formułuje zasady Konkursu. Wszelkie inne treści mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym również związanych ze zmianami przepisów prawa w zakresie przepływu danych osobowych oraz do przerwania lub zawieszenia Konkursu, lub zmian dat zawartych w Regulaminie z przyczyn ważnych.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.palhajstv.pl/remix/
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adres email: kontakt@palhajstv.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Miasta Stołecznego Warszawa

Warszawa – dnia. 22.02.2023